Category: Góc Sinh Viên Luật

CONDOTEL – GÓC NHÌN KHÁC TỪ CÔNG VĂN 703/BTNMT-TCQLĐ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trước tình hình các dự án Condotel đang dậm chân tại chỗ do chưa có cơ chế cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, nhằm tháo dỡ những khó… Read more »

LƯƠNG NGỪNG VIỆC – TẠM NGƯNG – CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Covid-19 hay dưới bất kỳ tên gọi nào khác đang gây ra sự ảnh hưởng trên toàn cầu, thiệt hại về người và của là điều đã và đang xảy… Read more »