Category: Dân Sự

QUYỀN CHỌN LUẬT ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG BỊ HẠN CHẾ TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Việc thoả thuận lựa chọn pháp luật nước ngoài để điều chỉnh hợp đồng có yếu tố nước ngoài đang là một xu hướng khá phổ biến, đặc biệt là… Read more »

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ – PHẠM VI ĐẾN ĐÂU?

Nhìn chung, phạm vi “bồi thường thiệt hại” theo quy định của pháp luật Việt Nam được xây dựng xoay quanh nguyên tắc “bồi thường thiệt hại thực tế”. Tuy… Read more »