HÃY CÙNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC PHÁP LÝ

CÁC BÀI ĐĂNG

Phần 3 – Một vài gợi ý về việc soạn thảo điều khoản thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi …

Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ tóm lược tổng quan về gọi vốn cộng đồng và sau đó nêu cũng như phân tích rào cản pháp lý được cho là lớn nhất của việc triển khai mô hình gọi vốn cộng đồng dưới hình thức góp vốn cổ phần (equity-based crowdfunding) tại Việt Nam hiện nay.

Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích về các quy định pháp luật liên quan đến việc bảo vệ “tiền” của người tiêu dùng đối với ví điện tử (e-wallet) - một trong số các giải pháp Fintech đang phát triển ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Trước tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp tại Việt Nam, đặc biệt tình hình đang đặc biệt nóng đối với …

Hiện nay số lượng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới các hình thức chuyên gian, lao động …

Hoan-canh-thay-doi-co-ban

Phần 2 – Hệ quả pháp lý liên quan đến hoàn cảnh thay đổi cơ bản Tải và xem bản pdf của …

BÌNH LUẬN KHOA HỌC

THÔNG TIN PHÁP LÝ

NHÓM TÁC GIẢ

Bao Nguyen

NGUYỄN QUỐC BẢO

Chủ sở hữu Kiến Thức Pháp Lý – Tác giả

  • Cử nhân Luật (LLB) chuyên ngành Luật Quốc tế tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Luật (LLM) chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế tại University of Kent (UK)
  • Là tác giả của một số bài viết được đăng tải tại LawinsiderAsian Mena Counsel và một số website chuyên ngành luật khác
  • Chuyên môn: Đầu tư nước ngoài, bất động sản, doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập
  • Hồ sơ cá nhân: Xem thêm tại ĐÂY
  • Xem toàn bộ các bài viết của Nguyễn Quốc Bảo tại ĐÂY
  • Email: bao.nguyen@kienthucphaply.com
Mai-Ca

NGUYỄN THỊ MAI CA

Tác giả

  • Cử nhân Luật (LLB) tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chuyên môn: Đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp, lao động
  • Hồ sơ cá nhân: Xem thêm tại ĐÂY
  • Xem toàn bộ các bài viết của Nguyễn Thị Mai Ca tại ĐÂY

LIÊN HỆ