HÃY CÙNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC PHÁP LÝ

CÁC BÀI ĐĂNG

Bài viết này sẽ phân tích phương thức tiếp cận về mở cửa thị trường (market entry) cũng như đánh giá về …

Khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cần lưu ý …

Trong quá trình đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài thông qua doanh nghiệp có vốn đầu tư …

Điều khoản chống pha loãng cổ phần (Anti-dilution clause) là một điều khoản thường thấy trong các hợp đồng đầu tư (investment …

Bài viết này là ấn phẩm chung của TND Legal và Kiến Thức Pháp Lý. Bài viết này nhằm mang đến cho …

Dù Luật Đầu tư 2020 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, các văn bản hướng dẫn chính thức hiện hành của …

NHÓM TÁC GIẢ

Bao Nguyen

NGUYỄN QUỐC BẢO

Chủ sở hữu Kiến Thức Pháp Lý – Tác giả

  • Cử nhân Luật (LLB) tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang theo học Thạc sĩ Luật (LLM) chuyên ngành Luật Thương mại tại University of Kent (UK)
  • Là tác giả của một số bài viết được đăng tải tại LawinsiderAsian Mena Counsel và một số website chuyên ngành luật khác
  • Chuyên môn: Đầu tư nước ngoài, bất động sản, doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập
  • Hồ sơ cá nhân: Xem thêm tại ĐÂY
  • Xem toàn bộ các bài viết của Nguyễn Quốc Bảo tại ĐÂY
  • Email: bao.nguyen@kienthucphaply.com
Mai-Ca

NGUYỄN THỊ MAI CA

Tác giả

  • Cử nhân Luật (LLB) tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chuyên môn: Đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp, lao động
  • Hồ sơ cá nhân: Xem thêm tại ĐÂY
  • Xem toàn bộ các bài viết của Nguyễn Thị Mai Ca tại ĐÂY

LIÊN HỆ