QUY ĐỊNH

Để duy trì tính ổn định của Kiến Thức Pháp Lý cũng như mang đến trải nghiệm tốt nhất cho độc giả đối với các bài viết được đăng tại trên website này, quý độc giả vui lòng đọc kỹ và tuân thủ nghiêm túc các quy định dưới đây.

1. Quy Định Về Việc Bình Luận

1.1. Các bình luận mang tính chất xây dựng, trao đổi thông tin, phản biện khoa học được luôn được khuyến khích thực hiện một cách thường xuyên tại tất cả các bài đăng tại Kiến Thức Pháp Lý.

1.2. Bình luận trong mọi trường hợp không được chứa các từ ngữ mang tính xúc phạm, chỉ trích, miệt thị bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc các từ ngữ khác mà theo quan điểm của Ban Quản Trị vào từng thời điểm có thể gây ra hiểu nhầm hoặc các tranh luận không mang tính xây dựng giữa các độc giả với nhau.

1.3. Các bình luận không liên quan đến nội dung / chủ đề của bài đăng mà chỉ phục vụ cho mục đích quảng cáo hoặc bất kỳ mục đích nào khác không phù hợp với các mục tiêu hoạt động của Kiến Thức Pháp Lý đã được nêu cụ thể tại Mục Giới Thiệu.

1.4. Các bình luận thuộc một trong các trường hợp tại Điều 1.2 và/hoặc Điều 1.3 bên trên có thể bị Ban Quản Trị gỡ bỏ ngay lập tức mà không cần phải thông báo trước.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

2.1. Chủ Sở Hữu của Kiến Thức Pháp Lý giữ quyền tác giả và các quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ đối với toàn bộ các bài viết được đăng tải tại Kiến Thức Pháp Lý. Để rõ ràng, các bài viết dẫn chiếu tại đây không bao gồm các bình luận của các độc giả.

2.2. Độc giả có thể đăng tải lại tại bất kỳ websites nào khác các bài viết đã được đăng công khai tại Kiến Thức Pháp Lý với điều kiện là các bài viết được đăng tải lại, dù dưới bất kỳ hình thức nào, cũng đều phải ghi rõ nguồn của bài viết là từ website Kiến Thức Pháp Lý và đồng thời phải có đường dẫn tới bài viết gốc tại Kiến Thức Pháp Lý.

2.3. Bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Điều 2.2 và/hoặc Điều 2.3 trên đều có thể bị xử lý trong phạm vi mà pháp luật Việt Nam cho phép.

3. Câu Hỏi và Thắc Mắc

3.1. Mọi câu hỏi và thắc mắc của quý độc giả có thể gửi tới Ban Quản Trị của Kiến Thức Pháp Lý dưới bất kỳ hình thức nào được nêu cụ thể tại Mục Liên Hệ.

3.2. Ban Quản Trị có thể từ chối / không trả lời những câu hỏi / thắc mắc không liên quan đến pháp lý.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý độc giả đã quan tâm đến các bài viết của Kiến Thức Pháp Lý.

Kiến Thúc Pháp Lý Logo

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Kiến Thức Pháp Lý.