Category: Bình Luận Khoa Học

BÀN VỀ THỎA THUẬN CHỌN TÒA ÁN TRONG HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Cơ quan giải quyết tranh chấp và luật áp dụng là hai trong số những điều khoản quan trọng nhất của một hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Trong… Read more »

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KHÔNG CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ?

Bài viết này sẽ tập trung phân tích về trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc… Read more »

KHUNG PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI: CÁC VẤN ĐỀ ĐÁNG LƯU Ý

Các dự án điện mặt trời hiện nay đang thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy vậy, dù đã có nhiều… Read more »

CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN CƠ SỞ GIAO DỊCH GIẢ TẠO

Điều 48.2(e) của Luật đầu tư sửa đổi năm 2020 (“Luật Đầu tư 2020”) quy định:  “2. Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần… Read more »

CHO THUÊ LẠI NHÀ XƯỞNG VÀ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐÁNG QUAN TÂM

Việc các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp sau khi thuê đất và/hoặc nhà xưởng từ doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (“CĐT Khu… Read more »

CON DẤU DOANH NGHIỆP: BẮT BUỘC HAY KHÔNG BẮT BUỘC?

Trên bình diện quốc tế, con dấu của một pháp nhân đang dần trở thành một khái niệm lỗi thời bởi lẽ con dấu đã gần như bị loại bỏ… Read more »

“CONDOTEL” SAU CÔNG VĂN 703: HƯỚNG ĐI CHO TƯƠNG LAI NHƯNG NGÕ CỤT CỦA HIỆN TẠI

Gần đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT) ban hành công văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ về việc hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền… Read more »