NHÓM TÁC GIẢ

Nguyễn Quốc Bảo

Chủ sở hữu Kiến Thức Pháp Lý – Tác giả

Cử nhân Luật (LLB) chuyên ngành Luật Quốc tế tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Luật (LLM) chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế tại University of Kent (UK)

Là tác giả của một số bài viết được đăng tải tại LawinsiderAsian Mena Counsel và một số website chuyên ngành luật khác

Chuyên môn: Đầu tư nước ngoài, bất động sản, doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập

Hồ sơ cá nhân: Xem thêm tại ĐÂY

Xem toàn bộ các bài viết của Nguyễn Quốc Bảo tại ĐÂY

Email: bao.nguyen@kienthucphaply.com

Kiến Thúc Pháp Lý Logo

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Kiến Thức Pháp Lý.