Chủ sở hữu Kiến Thức Pháp Lý – Tác giả

NGUYỄN QUỐC BẢO


  • Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Quốc tế (LLB) tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Luật (LLM) chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế tại University of Kent (UK)
  • Là tác giả của một số bài viết được đăng tải tại Lawinsider, Asian Mena Counsel và một số website chuyên ngành luật khác
  • Chuyên môn: Đầu tư nước ngoài, bất động sản, doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập
  • Hồ sơ cá nhân: Xem thêm tại ĐÂY
  • Xem toàn bộ các bài viết của Nguyễn Quốc Bảo tại ĐÂY
  • Email: bao.nguyen@kienthucphaply.com