NHÓM TÁC GIẢ

Chủ sở hữu Kiến Thức Pháp Lý – Tác giả

NGUYỄN QUỐC BẢO


 • Cử nhân Luật (LLB) tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang theo học Thạc sĩ Luật (LLM) chuyên ngành Luật Thương mại tại University of Kent (UK)
 • Là tác giả của một số bài viết được đăng tải tại Lawinsider, Asian Mena Counsel và một số website chuyên ngành luật khác
 • Chuyên môn: Đầu tư nước ngoài, bất động sản, doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập
 • Hồ sơ cá nhân: Xem thêm tại ĐÂY
 • Xem toàn bộ các bài viết của Nguyễn Quốc Bảo tại ĐÂY
 • Email: bao.nguyen@kienthucphaply.com


Tác giả

NGUYỄN THỊ MAI CA


 • Cử nhân Luật (LLB) tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên môn: Đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp, lao động
 • Hồ sơ cá nhân: Xem thêm tại ĐÂY
 • Xem toàn bộ các bài viết của Nguyễn Thị Mai Ca tại ĐÂY


Tác giả

HOÀNG LÊ NGUYÊN ĐẠT


 • Cử nhân Luật (LLB) tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên môn: Đầu tư và huy động vốn, M&A, Pháp lý doanh nghiệp, Nhượng quyền thương mại, Bất động sản
 • Hồ sơ cá nhân: Xem thêm tại ĐÂY
 • Xem toàn bộ các bài viết của Hoàng Lê Nguyên Đạt tại ĐÂY

 346 total views,  2 views today