Category: Đầu Tư-Doanh Nghiệp

THỦ TỤC XIN GIÁY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

Trong thời gian gần đây khái niệm dự án điện mặt trời thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận và các nhà đầu tư do các chính… Read more »

DANH MỤC CÁC GIAO DỊCH BẮT BUỘC PHẢI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Tại Việt Nam, các loại giao dịch này bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, vui lòng xem danh mục dưới đây được tham khảo từ Website của Ngân… Read more »

PHÂN BIỆT HOẠT ĐỘNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ

Việc phân biệt đâu là hoạt động bán buôn (wholesale) và đâu là hoạt động bán lẻ (retail) là vấn đề pháp lý tương đối quan trọng, đặc biệt là đối với những doanh… Read more »

TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ CẦN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (GCN ĐKĐT)?

Luật đầu tư hiện hay quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài…. Read more »

CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN CƠ SỞ GIAO DỊCH GIẢ TẠO

Điều 48.2(e) của Luật đầu tư sửa đổi năm 2020 (“Luật Đầu tư 2020”) quy định:  “2. Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần… Read more »

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Công ty cổ phần (“CTCP”) là loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam được sở hữu bởi các cổ đông cá nhân hoặc tổ chức… Read more »