Category: Bất Động Sản

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KHÔNG CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ?

Bài viết này sẽ tập trung phân tích về trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc… Read more »

QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Việc chuyển nhượng dự án bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất đang trở nên tương đối phổ biến trong khoảng vừa qua. Tuy nhiên, do việc… Read more »

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM: 3 VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN LƯU Ý

Kể từ khi Luật Nhà ở 2014 (“Luật Nhà Ở”) chính thức cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam, các khoản đầu tư của nhà… Read more »

CONDOTEL – GÓC NHÌN KHÁC TỪ CÔNG VĂN 703/BTNMT-TCQLĐ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trước tình hình các dự án Condotel đang dậm chân tại chỗ do chưa có cơ chế cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, nhằm tháo dỡ những khó… Read more »

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU NHÀ Ở CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM KHÔNG?

Kể từ khi Luật Nhà ở 2014 ra đời, quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài đã chính thức được ghi nhận chính thức tại một văn bản… Read more »

THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ CHO THUÊ LẠI THÌ KHÔNG CẦN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ VỐN PHÁP ĐỊNH?

Trong quá trình tư vấn đối với việc thành lập các doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản, chúng ta thường tư vấn theo hướng… Read more »

GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI: PHẠM VI RA SAO?

Thị trường bất động sản, đặc biệt là loại hình nhà ở hình trong tương lai, đã và đang là điểm nóng thu hút một lượng tiền đầu tư lớn… Read more »