FDI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ĐẦU TƯ LÀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
|

FDI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ĐẦU TƯ LÀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Trong quá trình đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài thông qua doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thường gặp nhiều vướng mắc đối với các vấn đề liên quan đến hạn chế về quyền sử dụng đất (QSDĐ) áp dụng đối với FDI, đặc biệt là khi…

CONDOTEL – GÓC NHÌN KHÁC TỪ  CÔNG VĂN 703/BTNMT-TCQLĐ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
| |

CONDOTEL – GÓC NHÌN KHÁC TỪ CÔNG VĂN 703/BTNMT-TCQLĐ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trước tình hình các dự án Condotel đang dậm chân tại chỗ do chưa có cơ chế cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, nhằm tháo dỡ những khó khăn cho chủ đầu tư, nhà đầu tư, ngày 14/02/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ về việc hướng…

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 3]
|

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 3]

Trong Phần 1 và Phần 2, tác giả đã giới thiệu những điểm cơ bản nhất về mốc thời gian và trình tự chuyển nhượng HĐMB căn hộ. Tại Phần 3 này, tác giả sẽ đề cập đến phương án đề xuất liên quan đến việc chia đợt thanh toán trong giao dịch này để…

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 2]
|

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 2]

Tiếp theo Phần 1, Phần 2 sẽ mô tả quy trình thực hiện giao dịch chuyển nhượng HĐMB thông qua các bước cơ bản. Xem thêm: Phần 1 – [Infographic] Chuyển nhượng hợp đồng mua bán: Các mốc thời gianPhần 3 – [Infographic] Chuyển nhượng hợp đồng mua bán: Đợt thanh toán [BƯỚC 1] LẬP…

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 1]
|

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 1]

Một trong các loại giao dịch phổ biến trên thị trường bất động sản hiện nay chính là giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán (“HĐMB“) căn hộ tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai. Chủ thể trong giao dịch chuyển nhượng HĐMB thường là các…

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU NHÀ Ở CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM KHÔNG?
| |

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU NHÀ Ở CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM KHÔNG?

Kể từ khi Luật Nhà ở 2014 ra đời, quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài đã chính thức được ghi nhận chính thức tại một văn bản luật của Việt Nam. Tuy nhiên, liệu việc người nước ngoài được sở hữu nhà ở có đồng nghĩa với họ có quyền sử dụng…

|

THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ CHO THUÊ LẠI THÌ KHÔNG CẦN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ VỐN PHÁP ĐỊNH?

Trong quá trình tư vấn đối với việc thành lập các doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản, chúng ta thường tư vấn theo hướng phải đăng ký mức vốn điều lệ tối thiểu là 20 tỷ đồng nhằm bảo đảm mức vốn pháp định theo quy định của Luật…