EVFTA – NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

[Bài trình bày của TS. Nguyễn Thị Thu Trang – Trung tâm WTO và Hội Nhập / Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam] Bài trình bày bao gồm các nội dung chính xoay quanh 3 vấn đề: (1) Vị thế EVFTA(2) Cam kết EVFTA(3) Triển khai EVFTA Tải về tại ĐÂY.