Labour-Code-2019

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019: SO SÁNH CHI TIẾT

Bài viết này là ấn phẩm chung của TND LegalKiến Thức Pháp Lý. Độc giả có thể xem bài viết tiếng Anh tại ĐÂY.

Bài viết này nhằm mang đến cho độc giả một cái nhìn mang tính tổng quan về các thay đổi đáng chú ý của Bộ luật lao động 2019. Để tiện theo dõi, bài viết sẽ được cơ cấu thành ba phần như sau:

  • Phần 1 mô tả về các thay đổi / điều chỉnh có lợi cho người sử dụng lao động;
  • Phần 2 mô tả về các thay đổi / điều chỉnh có lợi cho người lao động;
  • Phần 3 mô tả về các thay đổi / điều chỉnh khác.

Xem bài viết cụ thể tại ĐÂY.

Độc giả cũng có thể xem bài viết tiêng Anh tại ĐÂY.

Bao Nguyen

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục

Kiến Thúc Pháp Lý Logo

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Kiến Thức Pháp Lý.