Author Archives: Bao Nguyen

KHÁI QUÁT THỰC TIỄN VỀ VIỆC CHẤP NHẬN VÀ TỪ CHỐI HÀNG HÓA THEO CISG

CASE PRACTICES ON ACCEPTANCE AND REJECTION OF GOODS UNDER THE CISG AT A GLANCE Abstract Issues on acceptance and rejection of goods with respect to the CISG have considerably absorbed… Read more »

PHÂN BIỆT HOẠT ĐỘNG BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ

Việc phân biệt đâu là hoạt động bán buôn (wholesale) và đâu là hoạt động bán lẻ (retail) là vấn đề pháp lý tương đối quan trọng, đặc biệt là đối với những doanh… Read more »

BÀN VỀ THỎA THUẬN CHỌN TÒA ÁN TRONG HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Cơ quan giải quyết tranh chấp và luật áp dụng là hai trong số những điều khoản quan trọng nhất của một hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Trong… Read more »

TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM VỚI WTO

Đối với các luật sư hành nghề trong lĩnh vực thương mại, việc hiểu, nắm rõ và vận dung được toàn bộ các nội dung liên quan đến Biểu cam… Read more »

Quyết định 2093/QĐ-BCT phê duyệt Đề án Thiết kế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Quyết định 2093/QĐ-BCT phê duyệt Đề án Thiết kế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh được Bộ Công thương ban hành vào ngày 07/08/2020 và có hiệu… Read more »

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KHÔNG CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ?

Bài viết này sẽ tập trung phân tích về trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc… Read more »