THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ CHO THUÊ LẠI THÌ KHÔNG CẦN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ VỐN PHÁP ĐỊNH?

Trong quá trình tư vấn đối với việc thành lập các doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản, chúng ta thường tư vấn theo hướng phải đăng ký mức vốn điều lệ tối thiểu là 20 tỷ đồng nhằm bảo đảm mức vốn pháp định theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, không phải bất kỳ trường hợp kinh doanh bất động sản nào cũng thuộc trường hợp phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định để đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản. Phạm vi các trường hợp được loại trừ không phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định được quy định cụ thể tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Điều 3 và Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Bên cạnh đó, để trả lời cho khúc mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng cũng có công văn hướng dẫn tương đối cụ thể về điều kiện đăng ký kinh doanh cho thuê lại bất động sản (Công văn số 102/BXD-QLN ngày 22/5/2018). Theo đó, Bộ Xây dựng có ý kiến hướng dẫn rằng trường hợp doanh nghiệp thuê bất động sản để cho thuê lại thì không phải đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định. Như vậy, trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh cho thuê lại các bất động sản (tòa nhà văn phòng, nhà ở, v.v.) để cho cá nhân, tổ chức khác cho thuê lại thì khi đăng ký kinh doanh sẽ không cần phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định. Tuy vậy, theo quan điểm của tác giả, việc không áp dụng quy định về vốn pháp định trong trường hợp này chỉ nên hiểu theo hướng áp dụng khi doanh nghiệp thỏa mãn các trường hợp quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP mà không nên hiểu theo hướng áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thực hiện cho thuê lại bất động sản.

Bao Nguyen

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục

Kiến Thúc Pháp Lý Logo

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Kiến Thức Pháp Lý.