EVFTA – NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

[Bài trình bày của TS. Nguyễn Thị Thu Trang – Trung tâm WTO và Hội Nhập / Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam]

Bài trình bày bao gồm các nội dung chính xoay quanh 3 vấn đề:

(1) Vị thế EVFTA
(2) Cam kết EVFTA
(3) Triển khai EVFTA

Tải về tại ĐÂY.

Bao Nguyen

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *