EVFTA – NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

[Bài trình bày của TS. Nguyễn Thị Thu Trang – Trung tâm WTO và Hội Nhập / Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam]

Bài trình bày bao gồm các nội dung chính xoay quanh 3 vấn đề:

(1) Vị thế EVFTA
(2) Cam kết EVFTA
(3) Triển khai EVFTA

Tải về tại ĐÂY.

Bao Nguyen

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.