Month: May 2020

GIAO DỊCH CHO VAY, CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP GIỮA CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC.

Bài viết này sẽ đề cập đến 2 nội dung (i) hình thức thanh toán đối với các giao dịch vay hoặc giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn… Read more »

Share as Mortgaged Asset: Presumable Risks for Foreign Mortgagee under Vietnamese Legal Regime

To minimise the investment risks, foreign investors invested in Vietnam tend to facilitate a loan rather than immediately acquire shares in an existing company or set up a new enterprise…. Read more »

TỶ LỆ GIỮA TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – VỐN GÓP – VỐN HUY ĐỘNG.

Liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, bên cạnh việc chứng minh năng lực tài chính như bài trước đã phân tích (tham khảo… Read more »

CON DẤU DOANH NGHIỆP: BẮT BUỘC HAY KHÔNG BẮT BUỘC?

Trên bình diện quốc tế, con dấu của một pháp nhân đang dần trở thành một khái niệm lỗi thời bởi lẽ con dấu đã gần như bị loại bỏ… Read more »

“CONDOTEL” SAU CÔNG VĂN 703: HƯỚNG ĐI CHO TƯƠNG LAI NHƯNG NGÕ CỤT CỦA HIỆN TẠI

Gần đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT) ban hành công văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ về việc hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền… Read more »