[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 3]
|

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 3]

Trong Phần 1 và Phần 2, tác giả đã giới thiệu những điểm cơ bản nhất về mốc thời gian và trình tự chuyển nhượng HĐMB căn hộ. Tại Phần 3 này, tác giả sẽ đề cập đến phương án đề xuất liên quan đến việc chia đợt thanh toán trong giao dịch này để…

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 2]
|

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 2]

Tiếp theo Phần 1, Phần 2 sẽ mô tả quy trình thực hiện giao dịch chuyển nhượng HĐMB thông qua các bước cơ bản. Xem thêm: Phần 1 – [Infographic] Chuyển nhượng hợp đồng mua bán: Các mốc thời gianPhần 3 – [Infographic] Chuyển nhượng hợp đồng mua bán: Đợt thanh toán [BƯỚC 1] LẬP…

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 1]
|

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 1]

Một trong các loại giao dịch phổ biến trên thị trường bất động sản hiện nay chính là giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán (“HĐMB“) căn hộ tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai. Chủ thể trong giao dịch chuyển nhượng HĐMB thường là các…