CONDOTEL – GÓC NHÌN KHÁC TỪ  CÔNG VĂN 703/BTNMT-TCQLĐ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
| |

CONDOTEL – GÓC NHÌN KHÁC TỪ CÔNG VĂN 703/BTNMT-TCQLĐ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trước tình hình các dự án Condotel đang dậm chân tại chỗ do chưa có cơ chế cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, nhằm tháo dỡ những khó khăn cho chủ đầu tư, nhà đầu tư, ngày 14/02/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ về việc hướng…