Tag: condotel

CONDOTEL – GÓC NHÌN KHÁC TỪ CÔNG VĂN 703/BTNMT-TCQLĐ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trước tình hình các dự án Condotel đang dậm chân tại chỗ do chưa có cơ chế cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, nhằm tháo dỡ những khó… Read more »

“CONDOTEL” SAU CÔNG VĂN 703: HƯỚNG ĐI CHO TƯƠNG LAI NHƯNG NGÕ CỤT CỦA HIỆN TẠI

Gần đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT) ban hành công văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ về việc hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền… Read more »