By Ca Nguyen

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

I. Chức năng của Chứng Chỉ Năng Lực

Căn cứ theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP, một tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng tại các lĩnh vực sau phải có Chứng Chỉ Năng Lực:

 • Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
 • Lập quy hoạch xây dựng.
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thi công xây dựng công trình.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình.
 • Kiểm định xây dựng.
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

II. Thời hạn của Chứng Chỉ Năng Lực: 10 năm

III. Trong mỗi hoạt động xây dựng được đề cập ở trên, tổ chức thực hiện cần phải có Chứng Chỉ Năng Lực phù hợp cho công trình phù hơp. Ví dụ, tổ chức thực hiện khảo sát xây dựng công trình, thiết kể thẩm tra thiết kế công trình thì Chứng Chỉ Năng Lực cần phải thể hiện đầy đủ 02 nội dung này. Bên cạnh đó, mỗi hoạt động có các yêu cầu khác nhau cần được đáp ứng bởi tổ chức thực hiện.

IV. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng Chỉ Năng Lực

 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V;
 2. Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
 3. Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
 4. Chứng chỉ hành nghề hoặc các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
 5. Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
 6. Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.

Lưu ý: Các tài liệu phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

V. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu.

VI. Thẩm quyền cấp Chứng Chỉ Năng Lực

(i) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I

(ii) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.

Ca Nguyen

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục

Kiến Thúc Pháp Lý Logo

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Kiến Thức Pháp Lý.