Month: July 2020

QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Việc chuyển nhượng dự án bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất đang trở nên tương đối phổ biến trong khoảng vừa qua. Tuy nhiên, do việc… Read more »

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (“Chứng Chỉ Năng Lực”)

I. Chức năng của Chứng Chỉ Năng Lực Căn cứ theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP, một tổ chức khi tham gia hoạt động xây… Read more »