Day: June 6, 2020

QUYỀN CHỌN LUẬT ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG BỊ HẠN CHẾ TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Việc thoả thuận lựa chọn pháp luật nước ngoài để điều chỉnh hợp đồng có yếu tố nước ngoài đang là một xu hướng khá phổ biến, đặc biệt là… Read more »