[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 3]
|

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 3]

Trong Phần 1 và Phần 2, tác giả đã giới thiệu những điểm cơ bản nhất về mốc thời gian và trình tự chuyển nhượng HĐMB căn hộ. Tại Phần 3 này, tác giả sẽ đề cập đến phương án đề xuất liên quan đến việc chia đợt thanh toán trong giao dịch này để…

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 2]
|

[INFOGRAPHIC] CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: CÁC MỐC THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ ĐỢT THANH TOÁN [PHẦN 2]

Tiếp theo Phần 1, Phần 2 sẽ mô tả quy trình thực hiện giao dịch chuyển nhượng HĐMB thông qua các bước cơ bản. Xem thêm: Phần 1 – [Infographic] Chuyển nhượng hợp đồng mua bán: Các mốc thời gianPhần 3 – [Infographic] Chuyển nhượng hợp đồng mua bán: Đợt thanh toán [BƯỚC 1] LẬP…