Day: June 22, 2020

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM: 3 VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN LƯU Ý

Kể từ khi Luật Nhà ở 2014 (“Luật Nhà Ở”) chính thức cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam, các khoản đầu tư của nhà… Read more »