Day: June 18, 2020

CHO THUÊ LẠI NHÀ XƯỞNG VÀ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐÁNG QUAN TÂM

Việc các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp sau khi thuê đất và/hoặc nhà xưởng từ doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (“CĐT Khu… Read more »