Author Archives: Ca Nguyen

DANH MỤC CÁC GIAO DỊCH BẮT BUỘC PHẢI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Tại Việt Nam, các loại giao dịch này bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, vui lòng xem danh mục dưới đây được tham khảo từ Website của Ngân… Read more »

TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ CẦN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (GCN ĐKĐT)?

Luật đầu tư hiện hay quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài…. Read more »

BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM – QUY ĐỊNH MỚI TỪ NĂM 2022

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải tham gia chương trình bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc nếu người lao động có giấy… Read more »

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Công ty cổ phần (“CTCP”) là loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam được sở hữu bởi các cổ đông cá nhân hoặc tổ chức… Read more »

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (“Chứng Chỉ Năng Lực”)

I. Chức năng của Chứng Chỉ Năng Lực Căn cứ theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP, một tổ chức khi tham gia hoạt động xây… Read more »

MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Theo cách hiểu thông thường, một doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hoá do mình sản xuất ra nước ngoài thì các nguyên vật liệu được nhập khẩu trước đó… Read more »

CONDOTEL – GÓC NHÌN KHÁC TỪ CÔNG VĂN 703/BTNMT-TCQLĐ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trước tình hình các dự án Condotel đang dậm chân tại chỗ do chưa có cơ chế cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, nhằm tháo dỡ những khó… Read more »

BỊ VU KHỐNG, LÀM NHỤC NGOÀI ĐỜI THỰC, TRÊN MẠNG XÃ HỘI NÊN LÀM GÌ?

Internet, thiết bị công nghệ thông tin hay cuộc cách mạng 4.0 mang lại sự phát triển vượt bậc cho xã hội loài người. Giờ đây, chỉ cần một cú… Read more »