LUẬT ĐẦU TƯ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Nguồn: Bài trình bày của Ông Phạm Tuấn Anh, Phòng Kinh Tế Đối Ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh tại Hội thảo Điểm mới của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2020 do Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư tổ chức.

Ca Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *