IS A NON-CREDIT INSTITUTION ABLE TO EXTEND FACILITY?
English Section

IS A NON-CREDIT INSTITUTION ABLE TO EXTEND FACILITY?

Find the Vietnamese article HERE. This question has been recently addressed by a variety of answers returned from Google (ranging from websites of not only law firms but also accounting ones and other reputable online publications). However, from the author’s observation, the substances thereof have not thoroughly provided anoverview picture, thereby causing confusion and misunderstanding.  Article 4 of Circular 09/2015/TT-BTC (“Circular…

Kho Tài Liệu

EVFTA – NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

[Bài trình bày của TS. Nguyễn Thị Thu Trang – Trung tâm WTO và Hội Nhập / Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam] Bài trình bày bao gồm các nội dung chính xoay quanh 3 vấn đề: (1) Vị thế EVFTA(2) Cam kết EVFTA(3) Triển khai EVFTA Tải về tại ĐÂY.

“LEX MERCATORIA” – HIỂU VÀ VẬN DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
Luật Quốc tế

“LEX MERCATORIA” – HIỂU VÀ VẬN DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích sơ bộ về một số vấn đề liên quan đến lex mercatoria, một thuật ngữ pháp lý thường được sử dụng trong thực tiễn thương mại quốc tế. Theo Highet, lex mercatoria được hiểu là: “Các nguyên tắc của luật đa quốc gia hoặc luật thương…

INVESTMENT CAPITAL AND CHARTER CAPITAL IN VIETNAMESE LEGAL REGIME
English Section

INVESTMENT CAPITAL AND CHARTER CAPITAL IN VIETNAMESE LEGAL REGIME

In the Vietnamese legal regime, investment capital and charter capital are two completely different legal terms which are often misused by the foreign investor upon their first entry into Vietnam. Such misunderstanding may lead to adverse effects on their investment and return on investment. The contents of this article are purported for foreign-invested enterprise and…